TěsněníTaké obvodová těsnění je zapotřebí pravidelně zbavovat prachu a jiných usazenin. Pokud se těsnění vysmekne z úchytné drážky, můžete jej opět zatlačit palcem počínaje od místa, kde těsnění ještě sedí v drážce. Nepoužívejte ostré předměty - mohly by těsnění poškodit.

realizace: InGenius