SkloNa rozdíl od starých jednoduchých okenních tabulí vidíte přes Vaše nová izolační skla všechno nezkresleně. To je důsledkem mimořádně rovných povrchů. Při některých úhlech dopadu slunečního záření může v důsledku lomu světla na rovných a paralelních tabulích skla dojít ke vzniku duhy (interference světla). Tento fyzikální jev není žádným kvalitativním nedostatkem a tudíž ani důvodem reklamace.

realizace: InGenius