Izolační sklo

Jednou z nejdůležitějších a největších součástí plastového okna je sklo. Svou velkou plochou sklo podstatně ovlivňuje míru tepelné izolace celého produktu. Při výběru vhodného typu zasklení by tedy měly být rozhodující jeho tepelně-izolační vlastnosti.Dalším důležitým faktorem může být požadavek:
1) zvýšené protihlukové ochrany
2) zvýšené ochrany před přímým slunečním zářením (protisluneční skla)
3) bezpečnostní vlastnosti (bezpečnostní skla)
4) speciální design (ornamentní skla)


V posledních letech prodělal vývoj nových high-tech skel obrovský rozmach. Nová dokonalá generace izolačních skel je dnes již neodmyslitelnou součástí moderní výstavby. Tato nová generace pokovených skel otevírá stavebníkům nebo renovátorům velké možnosti.


Tepelně izolační dvojsklo je konstruováno ze dvou tabulí skla v tloušťkách, odpovídajících funkčním a mechanickým nárokům, jejichž vzdálenost vymezuje různě široký, dutý distanční hliníkový rámeček naplněný vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par mezi skly. Obvodové spojení tabulí skel a distančních rámů je provedeno adhezním, trvale plastickým tmelem, který funguje jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziprostoru izolačního skla. Meziprostor je vyplněn suchým vzduchem nebo plynem. Vnější obvod tabulí skel a distančních rámů je vyplněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně mechanickými vlastnostmi. Celá konstrukce vytváří hermetické uzavření dutiny mezi tabulemi skel.


Správným výběrem okenního skla můžete:

1) výrazně snížit náklady na vytápění
2) přispět ke snížení zatížení životního prostředí emisemi oxidu uhličitého
3) zajistit příjemné klima bytu i v blízkosti oken
4) chránit svou rodinu před úrazem v důsledku prasknutí skla
5) redukovat hlukovou zátěž ve svém bytě
6) účinně ochránit svůj dům před nevítanými návštěvníky
7) zabránit nadměrnému ohřívání prostor bytu slunečními paprsky


Výrobcem izolačních skel je firma AKUTERM, která nabízí rozsáhlé spektrum dokonalých izolačních skel nové generace. To nám umožňuje optimální přizpůsobení prosklených ploch typu a poloze Vašeho domu a Vašim individuálním představám o bydlení.


Aby mohlo izolační sklo plnit rozmanité funkce, kombinují se různé druhy skel, čímž lze zajistit zvýšenou tepelnou izolaci, funkci zvukově izolační, funkci bezpečnostní a funkci protisluneční. Všechna námi používaná izolační skla splňují zákonem stanovený minimální standard pro novostavby a rekonstrukce budov a ve většině případů tyto zákonné požadavky ještě výrazně překonávají. Pro naše plastová okna a dveře standardně používáme tepelně izolační dvojskla CLIMAPLUS N 1,1 U=1,1 W/m2K. Dle požadavků zákazníka je možno vybavit okna či dveře i dalšími typy izolačních skel se specifickými vlastnostmi. Naši pracovníci Vám odborně poradí při výběru nejvhodnějšího typu zasklenírealizace: InGenius