Fakta o oknechTeplý rámeček

 

Už jste někdy slyšeli o "teplém rámečku"?

Meziprostor izolačního dvojskla je většinou vymezen různě širokým distančním hliníkovým rámečkem. Použití hliníku je hlavně díky cenové dostupnosti nejvíce rozšířené. Co se týče lineární tepelné propustnosti je to ale velice špatné řešení. V okrajové zóně izolačního dvojskla vzniká tepelný most, který se projevuje kondenzaci vnitřní vlhkosti na povrchu skla v okolí zasklívací lišty převážně v zimních měsících.

 

Co je to "teplý rámeček" neboli "teplá hrana", či chcete-li "warm edge"?

V případě okenních výplní se snažíme vytvořit použitím kvalitních okenních profilů a tepelně izolačních skel teplou plochu, na které by teplota neměla klesnout bod rosný bod. Dnes doporučené zasklení (U=min 1,4 W/m2K) zajistí požadovanou zvýšenou povrchovou teplotu, ale zcela neodstraní tvorbu kondenzátu v okrajové zóně skla. Tento problém by měl částečně odstranit použití tzv. "teplých distančních rámečků". Jako materiál pro výrobu distančních rámečků se používá ocel, plast nebo nerezová ocel.

 

Co vlastně nastane použitím "teplého rámečku" v izolačním skle?

1) významné snížení lineárního koeficientu prostupu tepla hranou systému

2) zlepšení (snížení) koeficientu prostupu tepla oknem UW (=UN)

3) zvýšení povrchové teploty na vnitřní straně izolačního skla (Toi) na okraji okna

4) posunutí hranice tvorby rosného bodu při nižší venkovní teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu

5) při kombinaci extrémně vysoké vlhkosti a velkého teplotního rozdílu mezi interiérem a exteriérem nemusí však ani "teplý rámeček" tvorbu kondenzátu zcela odstranit 

 

Přednosti a výhody použití "teplého rámečku" oproti klasickému hliníkovému rámečku pro konečného uživatele okna

 • tepelná izolace
  - snížení úniku tepla oknem až 10% zlepšení hodnoty "U" celého okna
  - redukce tepelného mostu až o 60%
  - lépe splňuje novou normu ČSN "Tepelná ochrana budov"
 • komfort bydlení
  - významné omezení tvorby vodního kondenzátu podél okraje izolačního skla
  - omezení výskytu plísní v okenní oblasti
  - prodloužení životnosti
  - čistější (suchá) okna a parapety oken
  - vyšší přípustná vlhkost vnitřního prostředí
 • životní prostředí
  - až o 5 % snížení nákladů na vytápění
  - snížení emisí CO2 

 

Bezpečnost - zvolte si bezpečnost okna

Počet vloupání neustále roste. Zloději si přitom ve většině případů zvolí vstup oknem, a to většinou za denního světla . Abyste vstup nezvaným "hostům" co nejvíce ztížili, měli byste mít co nejbezpečnější okna.

Efektivní ochranu před nemilým překvapením Vám kromě speciálních bezpečnostních skel nabízejí i plastové okenní profily KÖMMERLING. V plastových oknech se skrývá neviditelné zabezpečení, neboť se skládají ze stabilních vícekomorových plastových profilů s vysokou rázovou houževnatostí a s integrovaným vyztužením z oceli. Další součásti okna zajišťující tzv. pasivní bezpečnost je celoobvodové kování SIEGENIA AUBI TITAN AF.

Celoobvodové kování zajišťuje okno kolem dokola, všechny ukládací a uzavírací systémy jsou pevně zakotveny v ocelové výztuži rámu, části otočného a vyklápěcího systému leží plně skryté v drážce profilu, bezpečnostní rohový převod zabraňuje vypáčení.

Maximálního stupně bezpečnosti je možno dosáhnout použitím např. bezpečnostního kování s integrovanými hlavičkovitými čepy a uzamykatelnými úchyty.

Neméně důležitým prvkem bezpečnosti je také bezpečnostní sklo, které zabraňuje proražení.

 

Z lásky k životnímu prostředí

Nejúspěšnější materiál na výrobu oken

Umělá hmota polyvinylchlorid - krátce nazývaná PVC - udělala bezpříkladnou kariéru. Během několika málo desetiletí překonala všechny dosavadní materiály a nadále se vyvíjí. PVC je jediná moderní umělá hmota, neskládající se převážně z ropy, ale celých 57% je tvořeno z běžně dostupné a nezávadné přírodní suroviny - z krystalů přírodní soli.

 

PVC je dnes jeden z nejlépe prozkoumaných materiálů

PVC je umělá hmota šetřící přírodní zdroje ….. šetří drahé suroviny, energii, materiál, hmotnost, opotřebení a náhradu. Termoplastická hmota PVC se nechá recyklovat s nasazením srovnatelně nižších energetických nákladů než jiné umělé hmoty. Za použití moderních technologií je dnes možno PVC skoro 100 % až 10 x opakovaně recyklovat a používat pro novou produkci. Recyklované PVC je na trhu stejně jako sklo nebo ocel vyhledávanou surovinou pro nové výrobky. Pozitivní ekologická bilance celého životního cyklu oken z PVC dává tomuto modernímu materiálu vynikající vysvědčení.

 

Místo olova vápník a zinek

Umělé okenní hmoty patří k nejodolnějším vůbec: dokonce po sto letech jsou ještě naprosto funkční. Tomu přispívají tzv. stabilizátory, které ještě dále zlepšují vlastnosti polvinylchloridu. Při výrobě okenních profilů z PVC běžně dostupných na trhu jsou většinou využívány olovnaté stabilizátory. Olovnaté fosfáty jsou v PVC matrici pevně vázány a významně se podílejí na známých výhodách tohoto materiálu. Tyto po dlouhá léta používané a osvědčené stabilizátory pro okenní profily z PVC se staly objektem kontroverzní ekologické diskuse. Technologie tradičních stabilizátorů PVC na bázi olova je z hlediska ekologické slučitelnosti zpochybňována. Komise EU pro životní prostředí v posledních letech prováděla rozsáhlé hodnocení aspektů PVC a jeho přísad ve všech oborech - např. i v automobilovém průmyslu. Výhrady proti používání olova v průběhu výroby se staly pro firmu KÖMMERLING podnětem od těchto tradičních stabilizátorů zcela ustoupit. To vyžadovalo vývoj zcela nové receptury PVC, která by byla srovnatelná minimálně s parametry dosud používaných stabilizátorů a současně by se vyznačovala i vysokou slučitelností s životním prostředím. Jako celosvětově první z významných výrobců začala firma KÖMMERLING používat k výrobě profilů vedle recyklovaných materiálů v novém plastu výlučně PVC bez obsahu olova s ekologicky nezávadnými stabilizátory na bázi vápníku a zinku. Stabilizátory na bázi vápníku a zinku, nejenže zajišťují zachování mechanických, statických a tepelných vlastností PVC profilů jako dřívější olovnaté stabilizátory, ale tyto vlastnosti ještě v mnohém překonávají.

 

Vyšší odolnost proti povětrnostním vlivům

Testy ukazují, že profily stabilizované vápníkem a zinkem vykazují ještě lepší odolnost proti povětrnostním vlivům než profily konvenčně stabilizované na bázi olova.

 

Vyšší životnost a lepší vzhled

Hedvábně matný lesk byl v minulosti zvláštním kvalitativním rysem profilů KÖMMERLING - na tom se ani v budoucnu nic nezmění, ale naopak profily stabilizované vápníkem a zinkem si svůj krásný lesk zachovají po výrazně delší dobu než profily tradičně stabilizované.

 

Ideální k recyklaci

Profily se stabilizátory z vápníku a zinku jsou stejně vhodné k recyklaci jako všechny ostatní s dosud používanými příměsemi. Nevyžadují ani zvláštní zacházení ani separátní sběr. Výměnou olověných stabilizátorů za vápník a zinek se naopak ještě zlepšuje kvalita a využití recyklátů.

 

GreenLine® je věcí zdravého rozumu

GreenLine® je věcí zdravého rozumu

GreenLine® jde cestou nejúčinnější ochrany životního prostředí.

Přejděte na naši linii…

Tuto značku jakosti mají okna, která staví ekologii na čestné místo. Extrémně dlouhá životnost, stoprocentní recyklovatelnost, vysoké tepelně izolační vlastnosti při přiměřeně nižší spotřebě energie na vytápění naplňují GreenLine životem.

 

Okna NEDROPLAST z profilů KÖMMERLING jsou okny GreenLine®. Okny s positivní ekologickou bilancí.

 

Okna NEDROPLAST svými vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi šetří energii

Se zvýšenou tepelnou ochranou dosáhnete dvojího zisku: ušetříte svoje peníze za náklady na vytápění a tím také šetříte životní prostředí, neboť přispějete k úbytku škodlivých látek vznikajících při vytápění. Již při standardním zasklení izolačním dvojsklem dosahují okna hodnot tepelné ochrany, které vícenásobně převyšují tyto hodnoty u klasických oken s jednoduchým zasklením. Ani horší klimatické podmínky jako extrémní teploty či slaný mořský vzduch nemohou funkci plastových oken nijak ovlivnit.

 

Okna NEDROPLAST se vyznačují dlouhou životností, tvarovou stabilitou a robustní povrchovou úpravou - jsou to okna pro celý život.

V xenonovém časově urychleném testu musí PVC odolávat klimatickým změnám mnoha let. Neutrální průzkumy trvanlivosti nezávislými výzkumnými ústavy potvrzují PVC mimořádnou trvanlivost. Stavebně fyzikální a materiálové vlastnosti zůstávají téměř beze změny, což je velkým přínosem pro životní prostředí, protože to, co nemusí být obnovováno, nezatěžuje více životní prostředí.

 

Příkladná ochrana surovin díky důsledné recyklaci

Okna NEDROPLAST jsou rozděleně na jednotlivé komponenty stoprocentně recyklovatelná. Všechny odřezky a zbytky PVC profilů z výrobního procesu plastových oken jsou následně předávány k recyklaci specializovaným firmám a zpětně používány pro novou produkci.
Další fotografie

350
350
35110
35110
35440
35440
35770
35770
35780
35780
37750
37750
37850
37850
3504444
3504444
realizace: InGenius