PozorPokud okna ještě nejsou vsazena do omítky, ponechejte bezpodmínečně na svém místě nastavovací klíny mezi zdivem a rámem, které zajišťují bezvadnou ovladatelnost okenních křídel a nesmí být odstraněny. Klíny se pak přetáhnou omítkou nebo tmelící hmotou. Po provedení montáže se doporučuje vysátí spodního krycího rámu zašpičatělou násadou na vysavače. Případné kovové piliny apod. jinak způsobí vznik rezavých skvrn. Po provedení zástavby lze z profilů odstranit ochranné fólie. Doporučujeme však folie ponechat k ochraně proti znečištění při následně prováděných pracích.

realizace: InGenius