Ostatní dotazyObdrželi jsme od Vás cenovou nabídku na plastová okna. Jiný dodavatel nám vysvětlil, že vyšší součinitel prostupu tepla U = 1,1 u izolačního skla, které nám nabízíte, je docílen plynem naplněným v prostoru mezi skly. Podle informace tohoto dodavatele však plyn během několika let vyprchá, takže je to zbytečné vyhazování peněz. Komu nebo čemu nyní máme věřit?

Prostor mezi skly je hermeticky uzavřen, takže pokud sklo nerozbijete, ušlechtilý plyn naplněný v meziskelním prostoru nemůže uniknout. Deklarovanou hodnotu součinitele prostupu tepla si zasklení tedy zachová po celou dobu své životnosti. Výrobce izolačního skla dává na trvalost a neměnnost součinitele prostupu tepla záruku na dobu životnosti skla.

 

Asi před necelými 2 lety jsme u vás zakoupili plastová okna a vaše firma též prováděla montáž oken. Nyní nám některá okna při otevírání nebo zavírání drhnou a musíme přitom použít dost velký tah, abychom okna otevřeli či zavřeli. Je možné s tím něco udělat? Vztahuje se na takovou závadu také vaše záruka?

Popsaný problém souvisí s tím, že nově zabudované okno se ve stavebním otvoru po určité době samo usadí, tzn. že rám okna se přizpůsobí novému prostředí. Tento jev není nic neobvyklého, zejména u novostaveb, pomyslete například na posun, či sedání podlah, zdí a dokonce i střech. Naše montážní skupiny provádějí montáže oken v nejvyšší možné kvalitě, ale přesto nelze vyloučit, že k takovému nepatrnému posunu okna ve stavebním otvoru může dojít. Následkem takového posunu okna může dojít k určitému omezení chodu křídel. Naše záruka se vztahuje i na problémy tohoto druhu. Na reklamaci máte právo, nejedná se však o vadu ani výrobní, ani montážní. Celý problém lze rychle a jednoduše odstranit seřízením křídel a kování, které poskytujeme zdarma. Kontaktujte nás a náš pracovník po dohodě s vámi provede seřízení křídel a kování na místě.

 

Jak poznám, že dodaná okna jsou skutečně zasklena sklem se součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/m2K?

Základní informace od výrobce skla jsou uvedeny na plastovém distančním rámečku mezi skly. Kromě signace výrobce skla, data výroby a případných dal?ích údajů je zde uveden typ skla, například "Climaplus N 1.1" nebo "Climaplus N 1.4". číselná hodnota uvedená za označením skla je údaj o součiniteli prostupu tepla na vašem zasklení.

realizace: InGenius